Hot News :
วันอังคาร, 09 มีนาคม 2564 12:32

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายสี่แยกยางเทิง-บ้านนาหนองล้ำ)เป็นช่วง ๆที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)

       ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง(สายสี่แยกยางเทิง-บ้านนาหนองล้า)เป็นช่วง ๆที่ชำรุดเสียหาย ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิดส์(e-bidding)ตามประกาศเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลปิยะวิทย์ก่อสร้าง โดย เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 .-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 9 มีนาคม 2564

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ