Hot News :
วันศุกร์, 17 เมษายน 2563 10:24

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่3/2563

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่3/2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ