Hot News :

กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี " ณ .อ่างเก็บนำ้หนองช้างใหญ่

     เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 07.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”….”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมี นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำบลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ,14 พร้อมด้วย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด จิตอาสาอำเภอเหล่าเสือโก้ก จิตอาสาอำเภอเขื่องใน จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ขุดลอกและขนย้ายผักตบชวา ซึ่งมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมคณะ และนายวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวก ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ม.2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ