Hot News :

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบล

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ