Hot News :
วันอังคาร, 09 มิถุนายน 2563 14:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นแพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ 1.ตำแหน่งนายช่างโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชั ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ