Hot News :
วันศุกร์, 14 สิงหาคม 2563 16:10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการอบรม(เพิ่มติม) จำนวน 1 อัตรา

           องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มเรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการอบรม(เพิ่มติม) จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ