Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่  7 ก.พ.  2563 กิจกรรมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 นำโดย นายวิชัย พุฒพงศ์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลฯ ร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม รณรงค์การเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ตำบล

     เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบล

     เมื่อวันที่  11 ม.ค.  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกฯ จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์ ปลัดฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล ณ บริเวณด้านหน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 07.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”….”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมี นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำบลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ,14 พร้อมด้วย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด จิตอาสาอำเภอเหล่าเสือโก้ก จิตอาสาอำเภอเขื่องใน จิตอาสาอำเภอเมืองอุบลราชธานี จิตอาสาอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมเดินรณรงค์ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ขุดลอกและขนย้ายผักตบชวา ซึ่งมี นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมคณะ และนายวิชัย ศุภลักษณ์ นายก อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมคณะพนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวก ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ม.2 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม. 2561 เวลา นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ต้อนรับ นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานที่ประชุม เตรียมงานกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"ณ . อ่างเก็บนำ้หนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

      เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2561 เวลา 08.00 น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชนชาวอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี /p>

      เมื่อวันที่ 23-25 พ.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมการทักษะการบันทักบัญชี e-LAAS ของกองคลังอบต.โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ณโรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น /p>

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ